Slaven Abdović: Repozitorij

Dobro došli na stranice osobnog repozitorija Slavena Abdovića.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Korištenjem Repozitorija prihvaćate i razumjete da su izneseni podaci podložni grešci i da se medicinske odluke ne mogu temeljiti isključivo na podacima i preporukama koji su ovdje izneseni. Sve izneseno je potrebno provjeriti, usporediti sa vlastitim znanjem, objavljenim radovima i smjernicama prije praktične primjene na pacijentu. Svi su podložni grešci pa i ja u ovom Repozitoriju te čitatelj to treba razumjeti i prihvatiti. Također, medicinska znanost i praksa su u stalnom razvoju. Podaci i preporuke mogu zastarjeti i postati obsolentni ili pak štetni za pacijenta. Dokumente koje sam ovdje iznio koristim u vlastitom radu i sa željom da unaprijedim liječenje pacijenata podijelio sam ih sa svima kojim može koristiti.
dr.sc. Slaven Abdović, dr.med, pedijatar nefrolog