Protokol parenteralne primjene ciklofosfamida

Doziranje ciklofosfamida: 500 mg/m2

Doziranje hidracije: 85 mL/m2/h

Preskripcija

Protokol primjene

Last updated