Protokol primjene rituksimaba

Doziranje: 375 mg/m2

Preskripcija

Datum primjene:

Ime i prezime:

Indikacija:

TM (kg):

TV (cm):

BSA (m2):

Ukupna doza (mg):

Protokol primjene

Preporučena početna brzina infuzije je 0,5 mg/kg/sat (najviše 50 mg/sat); ako ne nastupe reakcije preosjetljivosti ili reakcije na infuziju, brzina se može povećavati za 0,5 mg/kg/sat svakih 30 minuta, do najviše 400 mg/sat.

Daljnje infuzije

Sljedeće doze rituksimaba mogu se dati početnom brzinom infuzije od 1 mg/kg/sat (najviše 50 mg/sat); brzina se može povećavati za 1 mg/kg/sat svakih 30 minuta, do najviše 400 mg/sat.

Monitoriranje

Puls, saturacija, RR svakih 30 minuta

Premedikacija

08.30 h Paracetamol 15 mg/kg TM mg p.o. = _______ mg

08.30 h Synopen i.v.

08.30 h Hydrocortisone 2 mg/kg TM mg i.v. = ________ mg

Terapija

________________ (rituksimab) ________ mg u _______________ mL F.O.

09-09.30 h brzina ______ mL/h

09.30-10 h brzina _______ mL/h

10-10.30 h brzina _______ mL/h

10.30-11 h brzina _______ mL/h

11-11.30 h brzina _______ mL/h

11.30- 12 h brzina _______ mL/h

12-do isteka infuzije brzina _________ mL/h

Last updated