Comment on page

Noćno mokrenje (enureza)

Uvod

Noćno mokrenje (enureza) je posljedica nesrazmjera kapaciteta mokraćnog mjehura i noćne proizvodnje mokraće. Ukoliko je kapacitet mjehura mali ili ukoliko postoji noćna poliurija (povećana noćna proizvodnja mokraće) nastupit će noćno mokrenje, jer pun mjehur u malog djeteta nije dovoljno snažan podražaj za buđenje.
Navedeni dokumenti, web aplikacije i mobilne aplikacije su napisani ili razvijeni u periodu od 2014.-2022. tijekom rada s pacijentima koji boluju od noćnog mokrenja. Cilj je bio standardizirati pristup liječenju pacijenata s noćnim mokrenjem, educirati roditelje i liječnike o problemu noćnog mokrenja te olakšati ili upotpuniti dijagnostiku.

Repozitorij

 1. 1.
  Predavanje o noćnom mokrenju, Problem noćnog mokrenja.pptx
 2. 2.
  Edukativni materijal za pacijente i roditelje o noćnom mokrenju, Problem noćnog mokrenja
 3. 3.
  Upitnik opsega i težine tegoba, ispunjava roditelj prije pregleda, Enureza upitnik za roditelje
 4. 4.
  Dnevnik pijenja i mokrenja, nužan kako bi se utvrdio uzrok noćnog mokrenja (mali kapacitet ili noćna poliurija)
  4.1 tiskana verzija, 48h dnevnik 4.2 Excel file, 48h dnevnik mokrenja i pijenja
 5. 7.
  Liječenje enureze (noćnog mokrenja)
  7.1 Osnova liječenja su mjere standardne uroterapije koje uključuju režim pijenja i mokrenja te regulaciju stolice 7.2 Liječenje noćnog mokrenja i 3 koraka do uspjeha

Predavanja o noćnom mokrenju:

Predavanje o noćnom mokrenju